Fişa serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

 

FOTO REMIZĂ
                           

 

CATEGORIA II

SECTOR DE COMPETENTA:
INCINTA OPERATORULUI ECONOMIC

Date de contact

Adresa

Telefon

E-mail

Craiova, b-dul. 1Mai, nr.86

0251/415 635

modexim@polisea.ro

DOTARE